آموزش دوخت کت زنانه شیک همراه با الگوآموزش دوخت کت زنانه شیک همراه با الگو

 

در این پست شما میتوانید یک کت زنانه بدوزید و با استفاده از الگوهایی که طراحی شده اند به سادگی خیاطی ماهر شوید.شما میتوانید با استفاده از الگوهای زیر همین کت زنانه مجلسی را به راحتی بدوزید و در صورت بروز مشکل نیز در آخر این پست نظرات خود را اعلام کنید.

 

دوخت کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

قسمت جلو طرح کت

۱-از روی اساس کت رولت کنید.

۲- برای گشاد کردن یقه جلو نقطه A تا A1 مساوی ۱ سانتی‌متر است.

۳- روی خط کمر نقاط C و C1 را مشخص کنید.

۴- از نقطه C تا B1 مساوی ۶ سانتی‌متر است.

۵- از نقطه C تا B2 مساوی ۴ سانتی‌متر است.

۶- فاصله M تا C2 مساوی ۶ سانتی‌متر است.

۷- نقطه B1 را با خطی منحنی به ۲ C متصل نمایید.

۸- نقاط K، K1، K2، K3 را مشخص کنید.

۹- اندازه B1 تا B3 مساوی (یک دوم) B1 تا K می‌باشد.

۱۰- نقطه A1 را با خطی منحنی به B3 متصل کنید و طرح هفت یقه را ترسیم نمایید.

۱۱- روی خط منحنی A1B3 دو پنس ۶/۰ میلی‌متری رسم نمایید تا لقی یقه گرفته شود. این دو پنس را ببندید و آنها را به پنس بزرگ سرشانه منتقل کنید. طرح هفت یقه را اصلاح کنید.

۱۲- اندازه K تا B4 مساوی اندازه C تا B2 می‌باشد.

۱۳- برای کوتاه نمودن قد کت، فاصله D تا D2 و D تا D3 مساوی ۴ تا ۵ سانتی‌متر است (شکل ۱).

۱۴- فاصله L تا B4 و L1 تا B5 مساوی است. فاصله بین B4 تا B5 را به اندازه ۱۰ سانتی‌متر و فاصله L تا L1 را به اندازه ۱۲ سانتی‌متر برای پیلی اضافه کنید.

 

الگوی دوخت کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

قسمت پشت طرح کت

۱-اندازه A2 تا A3 مساوی ۱ سانتی‌متر است. هلالE1 A3 را قیچی کنید.

۲- اندازه E تا E1 مساوی ۵/۰ سانتی‌متر است.

هلال یقه پشت را رسم نمایید.

۳- نقطه R به اندازه (یک دوم) فاصله A3 تا E1 می‌باشد.

۴- نقطه R را به سر پنس حلقه آستین متصل نمایید و خط R تا R را قیچی کنید و پنس حلقه آستین را به هلال یقه پشت انتقال دهید.

۵- فاصله M1 تا C3 مساوی ۶ سانتی‌متر است.

۶- نقطه C4 را مشخص کنید و برش منحنی C4 C3را رسم نمایید.

۷- پنس بزرگ پشت را ۱ سانتی‌متر به سمت پهلو جابه‌جا کنید.

۸- برای کوتاه کردن قد کت، فاصله P تا P2 و P1 تا P3 مساوی ۴ تا ۵ سانتی‌متر است.

برای حذف پنس کوچک کمر، (یک دوم) مقدار پنس را به پهلو و (یک دوم) باقی‌مانده را به پنس بزرگ کمر انتقال دهید (شکل ۲).

(پس از رسم یقه پنس حلقه آستین را به خط ۱RR انتقال دهید).

نقطه C2، K1 ، O را قیچی کنید و پنس سرشانه جلو را ببندید.

 

آموزش دوخت کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

رسم یقه

۱-نقطه A1 را به مرکزیت B3 کمان بزنید (سوزن پرگار را روی نقطه B3 قرار داده و کمان A1 را رسم کنید).

۲- روی خط کمان، فاصله A1 تا X و X تا X1 مساوی ۵/۱ سانتی‌متر است.

۳- نقطه X را به نقطه B3 نقطه چین رسم کنید (خط تای یقه).

۴- نقطه X1 را به نقطه B3 با خطی منحنی رسم کنید.

۵- طول منحنی A1 B3 مساوی طول منحنی B3 X1 است (شکل ۳).

۶- روی الگوی پشت، از نقطه E1 خط عمودی به سمت بالا رسم کنید و فاصله E1 تا W و W تا W1 را ۲ سانتی‌متر مشخص کنید.

۷- از نقطه A3 خطی عمود به سمت بالا مشخص کرده و فاصله A3 تا V و V تا V1 را ۵/۱ سانتی‌متر مشخص کنید.

 

روش دوخت کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

۸- هلال VW و W1 V1 را رسم کنید. (هلال W1 V1 باید اندازه هلال E1 A3 باشد) (شکل ۴).

 

دوخت کت زنانه همراه با الگو,Sewing Womens Jackets

 

۹- قسمت پشت الگو را به طوری بر روی الگوی جلو قرار دهید که فاصله بین X1 و V1 تقریباً به اندازه ۵/۰ تا ۱ سانتی‌متر باشد (W1 تا B3 را اندازه بزنید و این اندازه باید برابر با B3 A1 و E1 A3 باشد).

 

روش دوخت کت زنانه همراه با الگو,Sewing Womens Jackets

 

۱۰- طرحی یقه را رسم کنید (E2 تا E1 و S تا A3 به اندازه ۶ تا ۸ سانتی‌متر است). E2 را به S و K متصل کنید. (در نقطه S سرشانه جلو و پشت ۵/۰ تا ۱ سانتی‌متر روی هم می‌آید) (شکل ۴).

۱۱- شکل یقه ( B3 K S E2 W1 ) را کپی نمایید. (شکل ۶) (زیر یقه).

۱۲- برای اضافه روی یقه از روی شکل ۵ کپی نموده و به مقدار ۵/۰ تا ۷/۰ سانتی‌متر به رویه یقه اضافه کنید. (بر روی رویه یقه می‌توانید پیلی‌های کوچک یا نرودوزی یا نواردوزی تزیینی انجام دهید (شکل ۷).

نکته: بعد از کپی نمودن یقه، بالاتنه جلو و پشت را از هم جدا کنید. سجاف را طبق شکل رسم نموده و کپی نمایید. پنس بزرگ سرشانه را به (یک دوم) سرشانه منتقل نمایید.

 

چگونه کت زنانه درست کنیم؟,Sewing Womens Jackets

 

آموزش دوخت کت زنانه شیک همراه با الگو

 

روش دوختن کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

روش دوختن کت زنانه

 

آموزش دوخت ژاکت یا کت زنانه,Sewing Womens Jackets

 

الگوی دوختن برای کت زنانه

 

الگوی دوختن کت زنانه شیک,Sewing Womens Jackets

 

چگونه یک کت زنانه بدوزیم

 

پاسخ دهید

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

فروشگاه سایت

اخبار ایران و جهان